Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij Kunststof-kozijnen.tv streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van Kunststof-kozijnen.tv kunnen geen rechten ontleend worden.

Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op. Kunststof-kozijnen.tv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. Kunststof-kozijnen.tv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

Copyright

Kunststof-kozijnen.tv behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding van Kunststof-kozijnen.tv is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

Privacy

Kunststof-kozijnen.tv verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt Kunststof-kozijnen.tv de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp ) in acht. Persoonsgegevens worden door Kunststof-kozijnen.tv alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden.